skip to Main Content
Anar-Namazov-Bariatrik-LOGO

Бариатрия в Узбекистане

                     Бариатрия в Узбекистане

Эпидемия ожирения незаметно, но уверенно шагает по миру и становится косвенной или явной причиной многих смертельных заболеваний. Диабет, атеросклероз, гипертония, нарушения эндокринной системы – это неполный список болезней, которые могут быть спровоцированны лишним весом. Более 20 лет назад Всемирная организация здравоохранения признала ожирение глобальной эпидемией. В 2019 году, согласно анализу данных 35 развитых стран мира, каждый второй взрослый и каждый шестой ребенок имеет избыточный вес или страдает от ожирения.

По данным исследователей, 30% население страдает от лишнего веса в Узбекистана.                                                          По приглашению клинику VİTAMED, наша команда под руководством ведущего бариатрического хирурга c Азербайджана  др.Анар Намазов совершили поездку в Узбекистан, город Ташкент в клинике VİTAMED MEDİCAl с целью проведения операций по уменьшению желудка (Sleeve Gastrectomy)

Было проведено около 20-ти операций.Все они прошли успешно.В будущем также планируются поездки в Узбекистан, для проведения операций по коррекции веса.Всех желающих избавиться от лишних кг-ов записывайтесь на консультацию по номеру:+994702206961.Будем рады вас видеть. Помните, быть здоровыми и красивыми в ваших руках.

Omega Bypass

Omega Bypass əməliyyatı

Omega Bypass – ABŞ-da bir vaxtlar tez-tez tətbiq edilən Mini Qastrik Bypass üsulu ilə çox oxşardır.

Mini Qastrik Bypass əməliyyatının əsas mahiyyəti mədə həcmini kiçiltmək və bağırsaq yoluyla qida əmilməsinin bir miqdar azaldılmasıdır. Nəticədə xəstənin kilo itirməsinə nail olunur. Əməliyyat laparoskopik dediyimiz qapalı üsulla 0,5-1 santimlik 5 kiçik dəlikdən icra edilir. Bu dəliklərdən xüsusi alətlər qarın boşluğuna daxil edilərək mədə girişində yeni bir kiçik boruşəkilli mədə formalaşdırılır. İkinci etapda isə nazik bağırsaq Treys bağından 120-180 mm distala doğru kəsilərək (bağırsağın bu hissəsi həzm prosesində passiv qalır) mədə ilə birləşdirilir (anastamoz).

Omega Bypass-Əməliyyat laparoskopik dediyimiz qapalı üsulla 0,5-1 santimlik 5 kiçik dəlikdən icra edilir. Bu dəliklərdən xüsusi alətlər qarın boşluğuna daxil edilərək mədə girişində yeni bir kiçik boruşəkilli mədə formalaşdırılır. 2-ci etapda nazik bağırsaq Treys bağından 120-180 mm distala doğru kəsilərək (bağırsağın bu hissəsi həzm prosesində passiv qalır) mədə ilə birləşdirilir-məsinin (anastamoz) əvəzinə ümumi bağırsaq uzunluğuna əsasən Bypass ediləcək bağırsaq uzunluğunun müəyyən edilmə-sidir. İllərdir əldə etdiyimiz təc-rübələr əsasında hər kəsə eyni əməliyyat əvəzinə pasientin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq təklif edilə biləcək bir Bypass üsulu olaraq təsvir edə bilərik.

Back To Top
×Close search
Search