skip to Main Content
Anar-Namazov-Bariatrik-LOGO

Бариатрия в Узбекистане

                     Бариатрия в Узбекистане

Эпидемия ожирения незаметно, но уверенно шагает по миру и становится косвенной или явной причиной многих смертельных заболеваний. Диабет, атеросклероз, гипертония, нарушения эндокринной системы – это неполный список болезней, которые могут быть спровоцированны лишним весом. Более 20 лет назад Всемирная организация здравоохранения признала ожирение глобальной эпидемией. В 2019 году, согласно анализу данных 35 развитых стран мира, каждый второй взрослый и каждый шестой ребенок имеет избыточный вес или страдает от ожирения.

По данным исследователей, 30% население страдает от лишнего веса в Узбекистана.                                                          По приглашению клинику VİTAMED, наша команда под руководством ведущего бариатрического хирурга c Азербайджана  др.Анар Намазов совершили поездку в Узбекистан, город Ташкент в клинике VİTAMED MEDİCAl с целью проведения операций по уменьшению желудка (Sleeve Gastrectomy)

Было проведено около 20-ти операций.Все они прошли успешно.В будущем также планируются поездки в Узбекистан, для проведения операций по коррекции веса.Всех желающих избавиться от лишних кг-ов записывайтесь на консультацию по номеру:+994702206961.Будем рады вас видеть. Помните, быть здоровыми и красивыми в ваших руках.

MƏDƏ KİÇİLTMƏ ƏMƏLİYYATI NƏDİR VƏ NECƏ İCRA EDİLİR

MƏDƏKİÇİLTMƏ ƏMƏLİYYATI NƏDİR VƏ NECƏ İCRA EDİLİR

MƏDƏNİN BORUVARİ REZEKSİYASI  (SLEEVE GASTRECTOMY)

Mədənin cərrahi yolla kiçildilməsidir. Mədə həcmi azaldılaraq pasientin daha az qida ilə doyması nəzərdə tutulur. Həmçinin mədənin fundus adlandırdığımız dib hissəsi əməliyyat nəticəsində çıxarıldığı üçün fundusda ifraz olunan iştah hormonunun (grelin hormonu) səviyyəsi kəskin azalır, bu isə iştahanın azalmasına və tez doyma hissinin yaranmasına səbəb olur.

Kiçilәn mәdәnin, tәbii ki nәticәsi olaraq insanlar әmәliyyat sonrasında kilo itirir vә özlәrinә yeni hәyat tәrzı yaradırıar. Bu dәyişiklik insanların hәm bәdәnsәl hәm dә psixoloji olaraq yaxşı yaşamasına sәbәb olur. Baş ağrısı, yuxu problemlәri, tәzyiq, II tip şəkərli diabet kimi daha öncәdәn yaşanan rahatsızlıq və xəstəliklərin şiddәti azalır vә ya tamamilә aradan qalxır.

Əməliyyat necə icra edilir?

Digər bariatrik əməliyyatlarda olduğu kimi sliv gastrektomiya da laparoskopik dediyimiz qapalı üsulla icra edilir. Əməliyyat təxminən 0,5 santimlik 5,bəzən 6 ədəd kiçik dəliklərdən icra edilir (mədə çıxarılan dəlik təxminən 2 sm-dir). Sliv gastrektomiya əməliyyatında birdəfəlik istifadə olunan xüsusi alətlərlə (stepler) mədə kəsilib tikilir və daha sonra xüsusi sapla kəsik boyu yenidən tikilir. Kəsildikdən sonra mədənin təxminən 75- 80% lik hissəsi çıxarılır. Əməliyyat nəticəsində qalan mədə  banan şəklində bir borunu xatırlatdığı üçün əməliyyat boruvari rezeksiya adlanır.

Əməliyyat sonrası ağrının az olması, tikişlərin kiçik, kosmetik və görünməz olması, həmçinin çox tez normal həyata qayıdış, ən əsası isə artıq çəkinin uğurlu şəkildə itirilməsi əməliyyatı fərqləndirən xüsusiyyətlərdir.

Back To Top
×Close search
Search