skip to Main Content
Anar-Namazov-Bariatrik-LOGO

Omega Bypass

Omega Bypass əməliyyatı

Omega Bypass – ABŞ-da bir vaxtlar tez-tez tətbiq edilən Mini Qastrik Bypass üsulu ilə çox oxşardır.

Mini Qastrik Bypass əməliyyatının əsas mahiyyəti mədə həcmini kiçiltmək və bağırsaq yoluyla qida əmilməsinin bir miqdar azaldılmasıdır. Nəticədə xəstənin kilo itirməsinə nail olunur. Əməliyyat laparoskopik dediyimiz qapalı üsulla 0,5-1 santimlik 5 kiçik dəlikdən icra edilir. Bu dəliklərdən xüsusi alətlər qarın boşluğuna daxil edilərək mədə girişində yeni bir kiçik boruşəkilli mədə formalaşdırılır. İkinci etapda isə nazik bağırsaq Treys bağından 120-180 mm distala doğru kəsilərək (bağırsağın bu hissəsi həzm prosesində passiv qalır) mədə ilə birləşdirilir (anastamoz).

Omega Bypass-Əməliyyat laparoskopik dediyimiz qapalı üsulla 0,5-1 santimlik 5 kiçik dəlikdən icra edilir. Bu dəliklərdən xüsusi alətlər qarın boşluğuna daxil edilərək mədə girişində yeni bir kiçik boruşəkilli mədə formalaşdırılır. 2-ci etapda nazik bağırsaq Treys bağından 120-180 mm distala doğru kəsilərək (bağırsağın bu hissəsi həzm prosesində passiv qalır) mədə ilə birləşdirilir-məsinin (anastamoz) əvəzinə ümumi bağırsaq uzunluğuna əsasən Bypass ediləcək bağırsaq uzunluğunun müəyyən edilmə-sidir. İllərdir əldə etdiyimiz təc-rübələr əsasında hər kəsə eyni əməliyyat əvəzinə pasientin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq təklif edilə biləcək bir Bypass üsulu olaraq təsvir edə bilərik.

Bariatrik cərrahiyyənin tarixi

Bariatrik cərrahiyyənin tarixi

Bariatriya – cərrahiyyənin piylənmənin müalicəsi ilə məşqul olan sahəsidir. Yunanca baros – kilo, artıq çəki , iatria- müalicə deməkdir.

Son 50-60 ildə piylənmənin cərrahi müalicəsi üçün mədə həcminin azaldılması, yaxud qəbul edilən qidaların sorulmasını zəiflətmək, bəzən bunların tək, bəzəndə birlikdə tətbiqi ilə onlarla əməliyyat növü istifadə edilmişdir. Bariatrik sözü ilk dəfə 1965-ci ildə, piylənmənin səbəb və müalicəsi ilə məşqul olan elm sahəsini təqdim etmək üçün istifadə olunmuşdur. Bariatrik cərrahiyyə 1990-cı illərdən laparoskopiyanın  tətbiqi ilə daha geniş vüsət almışdır.

İlk dəfə 1983-cü ildə Amerikada Amerika Bariatrik Cərrahiyyə Dərnəyi (American Society of Bariatric Surgery – ASBS) qurulmuşdur.

1967-ci ildə Mason Gastrik Bypass əməliyyatını tətbiq etdi. Bu əməliyyat xüsusən Amerika başda olmaq üzərə uzun müddət dünyada ən çox tətbiq olunan əməliyyat növüdür (bariatriyada).

İtalyalı cərrah Nicolas Scopinaro 1976 –ci ildə daha geniş mədə həcmi ama incə bağırsaqda sorulmanın dahada zəifləmisini özündə ehtiva edən Biliopankreatik Şuntlama (BPD) əməliyyatını icra etdi.

Kuzmak 1990-cı ildə ilk dəfə mədə bandını tətbiq etdi.

2001-ci ildə amerikalı cərrah Gagner sleeve gastrektomi-mədənin boruvarı rezeksiyası ilə icra edilən mədə kiçiltmə əmliyyatını tətbiq edərək bu sahədə çox böyük inkişafa səbəb oldu.

Bariatrik cərrahiyyə artıq cərrahiyyənin ayrılmaz və önəmli bir sahəsi olmaqla günü-gündən inkişaf edir.

Back To Top
×Close search
Search